O tvrtki

Adheziv d.o.o. je počeo poslovati 1991.g. Do sredine 90.godina smo distribuirali ambalažne materijale, a od 1995.g. počinjemo sa programima označavanja u industriji.

U prodajnom programu imamo:

- vrhunske CIJ (Constinous Ink Jet) printere Leibinger za tisak na sve površine,

- industrijske laserske printere Solaris, fiber, CO2, UV, Green lasere za ručnu upotrebu,

- termotransfer printere, etikete i ribone,

- etiketirne sisteme Bluhm Weber, i također proizvodimo po specijalnoj narudžbi "TAYLOR MADE",

- TIJ printere Markoprint na tehnologiji HP kartuše,

- Print&Verify sisteme za Serializaciju i Agregaciju,

- printere za velike oznake LCP (Large Character Printers) Zanasi.

Preko vlastitih i povezanih poduzeća poslujemo također u Sloveniji te preko distributera u BiH,Srbiji, Makedoniji i Slovačkoj.

Danas je Adheziv moderno, usko specijalizirano poduzeće za označavanje u industriji. Našim kupcima pokušavamo čim više automatizirati označavanje, a to znači:

- beskontaktno označavanje proizvoda i paketa sa ink jetima, laserima,
- kontaktno označavanje s određenim etiketirnim sistemima,
- on-line označavanje, naše sisteme prilagodimo postojećim linijama, ugradimo, artikle označavamo u pokretu na traci, tako da zbog označavanja nije potrebno dodatno vrijeme i nije potreba za radnom snagom, 
- tekstovi su predprogramirani u memoriji i tako nema gubljenja vrijemena za pripremu označavanja,
- kod sistema print&verify tisak također kontroliramo sa kamerom.

Projekte označavanja radimo u cjelini, od početka do izvršenja, puštanja u pogon, školovanja operatera i primopredaje kupcu po sistemu "ključ u ruke".

Odjel "Servis i tehnička potpora" brine se za garancijsko i pogarancijsko servisiranje. Imamo 8 redovno zaposlenih inženjera i tehničara, kao i servisno prodajne firme u svim navedenim državama, sa svojima servisima i serviserima. Servisiramo također druge, konkurentne industrijske Ink-jet printere. Servis je opremljen sa vrhunskim dijagnostičkim i servisnim aparatima, na raspolaganju su brojna interventna vozila i nadomjesni uređaji.

Kadrovi su vrhunsko specijalizirani.

Na zalihi su rezervni dijelovi i zamjenski ink-jet printeri.

Taj odjel vrši također i redovna školovanja budućih operatera prilikom montaže novih printera.

Za sve naše kupce imamo uvijek na zalihi sve potrebne repromaterijale, sa dostavom u roku 24 sata.

Sa kooperativnim poslovno povezanim poduzećima (Inel,Metronik,Minitech) izrađujemo cjelokupne projekte opreme pakiranja, tekućih traka, paletitera, robotskih ćelija, označavanja, industrijske elektornike i automatike.

U zadnjih nekoliko godina smo uspješna, vodeća firma na području označavanja u regiji. To smo postigli sa visokim stupnjem pouzdanosti servisa i opreme, što je u industriji najvažnije. Vrlo važno je slijediti trendove, koji dolaze u Evropi i svijetu, tako da možemo ponuditi našim kupcima najmoderniju opremu. Vrlo su važna i stalna ulaganja u obrazovanje i specijalizaciju našega kadra.

To sve čemo vršiti i ubuduće, stalno slijediti novitete i perfekcionirati našu djelatnost.

Vojko Arzenšek, univ.dipl.ekon., direktor